strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura      oświata 

 Forum   CHATroom   startuj z www.katywroclawskie.com  dodaj nas do ulubionych
            CHATroom    Forum 
środa , 19 czerwca 2019 
imieniny:  Protazego, Gerwazego 
http://www.takierzeczy.pl/
- r e k l a m a -
  STRONA GŁÓWNA  AKTUALNOŚCI  Kątecki kurier. Z życia gminy
   MENU
aktualności
archiwum
   SONDA
Czy w Kątach Wrocławskich powinna działać całodobowa apteka?
Tak
Nie
 
Oddanych głosów:  1417
pokaż wyniki
   NEWSLETTER
100% informacji o Kątach Wrocławskich w naszym biuletynie. Po prostu musisz go mieć!
Biuletyn już otrzymuje:
940 osób!
  
  
informacje dodatkowe
archiwum
dział redaguje:
redakcja
Kątecki kurier. Z życia gminy
2010-02-24 | 18:07:38


- R E K L A M A -

Hala Widowiskowo-Sportowa w Kątach Wrocławskich. Inwestycja za blisko 15 mln zł przeradza się pomału w gminny koszmar. Pojawiają się nowe usterki m.in. cieknący dach nad trybunami, źle ułożona nawierzchnia dróg dojazdowych wokół areny. W kuluarowej rozmowie z jednym z kierowników budowy usłyszałem, że Hala może być oddana ostatecznie nawet w maju, gdyż GOKIS i tak nie ma jeszcze menedżera obiektu, którego szuka od grudnia [informacja wyróżniono obok kolorem czerwonym jest NIEPRAWDZIWA - stosowne sprostowanie znajduje się tutaj] .
Przypomnę, że obiekt jest codziennie oświetlany i ogrzewany. Ciekawe, kto za to płaci?Hala Widowiskowo-Sportowa w Kątach Wrocławskich


Robotnicy na dachu Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich


Obok Hali są równie nieużywane boiska i choć sportowcy chcieliby z nich skorzystać. To też niestety nie mogą. O boiskach piszemy tutaj.

Ciężkie czasy dla prasy lokalnej

Wprowadzenia zakazu wydawania prasy przez samorządy i administrację publiczną chce Izba Wydawców Prasy i Helsińska Fundacja Praw Człowieka – dzięki kilku źródłom finansowania ma ona nieuzasadnioną przewagę nad prywatną. W dodatku pozyskiwanie reklam od firm zależnych od lokalnej władzy sprzyja korupcji – mówi Maciej Hoffman, dyrektor Generalny IWP. Przygotowany przez IWP projekt nowelizacji prawa prasowego nie dopuszcza prowadzenia biznesu prasowego przez samorządy, ale już projekt Ministerstwa Kultury sankcjonuje to. Maciej Hoffman podkreśla, ze IWP będzie przekonywać posłów do swojego stanowiska – czytamy w miesięczniku Press.
Zwycięstwo rozwiązania proponowanego przez Izbę Wydawców Prasy może skomplikować istnienie Expressu Wrocławskiego (dotowany przez samorządy) oraz gminnych periodyków.

Plany już są

W strategii Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2020 ujęte są plany dotyczące rewitalizacji Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy i mocniejszego wspierania sportu i rekreacji.

W tej dziedzinie mamy takie projekty jak: "Program Promocji", "Program Punkt Informacyjno-Doradczy", "Program Turystyka" oraz:
Program: Rozwój obiektów i działalności sportowo – rekreacyjno – kulturalnej
Opis programu: W ramach realizacji programu zakłada się dostosowanie do potrzeb mieszkańców i odwiedzających gminę gości ilości i jakości miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu. Program zakłada takie aktywizacje społeczności lokalnej w aspekcie działań kulturalnych oraz zainteresowanie turystów ofertą spędzania wolnego czasu w gminie Katy Wrocławskie. Gmina Katy Wrocławskie położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji Wrocławia, gdzie działa znacząca ilość instytucji kulturalnych równego typu. Powoduje to pewne trudnosci w zaproponowaniu i stworzeniu na terenie gminy konkurencyjnej oferty kulturalnej. Nie jest to jednak powód, aby całkowicie zrezygnowac z propagowania działalności kulturalnej na obszarze gminy. Zadaniem gminy jest zbudowanie takiej oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej, która w możliwie największym stopniu wykorzysta walory własne gminy oraz jej położenie w sąsiedztwie Wrocławia. Oferta gminy powinna być atrakcyjna zarówno dla jej własnych mieszkańców, jak i dla mieszkańców gmin ościennych, miasta Wrocławia oraz wszystkich gości, którzy teren gminy będą odwiedzać. W ramach realizacji programu należy pomyśleć o wykorzystaniu w celu szerzenia szeroko pojętej kultury placówek oświatowych i oferowanych przez nie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz o wykorzystaniu bazy lokalowej i materialnej szkół oraz świetlic wiejskich. Tworząc ofertę kulturalno-rekreacyjna należy pamiętać o odpowiednim wykorzystaniu walorów przyrodniczych, turystycznych, historycznych gminy. Przy tworzeniu i promocji terenów rekreacyjnych trzeba pamiętać o moliwości wykorzystania ich do organizacji imprez plenerowych. Dobrze skonstruowana oferta ciekawych imprez plenerowych zawsze przyciąga wielu gości i przyczynia się znacząco do wzrostu atrakcyjności gminy. W tym miejscu należy pamiętać o skonfrontowaniu oferty własnej gminy z tym, co proponują gminy ościenne, aby nie powielać podobnych pomysłów, a raczej wypełnić istniejąca nisze. Program zakłada takie zadbanie o cenne obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie gminy, ich odrestaurowanie i dążie do tego, aby stały się one miejscami wypoczynku dla mieszkańców oraz atrakcja turystyczna dla turystów. W ramach programu należy takie zadbać o wysoki standard obiektów sportoworekreacyjnych na terenie gminy, zwłaszcza boisk wiejskich, będących często głównym miejscem spotkań i zabaw dzieci i młodzieży. Program zakłada odnowienie stanu murawy na większości obiektów oraz wybudowanie obok nich szatni. W ramach programu planowane jest także uaktywnienie tych obiektów nie tylko jako obiektów sportowych, ale takie miejsc organizacji imprez plenerowych. We wszystkich miejscowościach gminy zakłada się utworzenie lub rozwój miejsc sportowo – rekreacyjnych poprzez wyposażenie ich w urządzenia sportowe pozwalające na aktywny wypoczynek. W ramach projektu przewidziane jest utworzenie na obszarze żwirowni zbiornika wodnego o przeznaczeniu rekreacyjnym. Niezwykle ważna role w kształtowaniu kulturalnych postaw dzieci i młodzieży, oprócz placówek typowo oświatowych, odgrywają m.in. świetlice wiejskie, gdzie dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe mogą spędzać wolny czas. Program zakłada uaktywnienie roli tych miejsc w codziennym byciu społeczności lokalnej i przywrócenia im charakteru centrów życia ludności na wsi. W ramach programu nalepy równie zadbać o zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w temacie pożytecznych skutków uprawiania sportu oraz prowadzenia aktywnego życia. Gmina powinna promować wśród swoich mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży, aktywny tryb życia poprzez promocje walorów turystyczno – rekreacyjnych oraz zapewnienie odpowiednich miejsc do uprawiania równych form rekreacji.
Jednostka odpowiedzialna za realizacje: UMiG Katy Wrocławskie
Źródło finansowania: Budżet Gminy, Europejski Fundusz Społeczny, środki publiczne (np. granty na kulturę Z Budżetu Województwa)
Okres realizacji: Zadanie o charakterze ciągłym.
Planowany efekt końcowy: Oferta kulturalna, która będzie satysfakcjonowała mieszkańców Gminy i mieszkańców Gmin ościennych. Program wychowania dzieci i młodzieży przez kulturę. Integracja Społeczności w działaniach na rzecz kultury. Wzrost świadomości wartości aktywnego życia wśród mieszkańców. Promocja Gminy poprzez oferowane przez nią imprezy i wydarzenia o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym.
Organ nadzorujący realizacje: Burmistrz.

Program: Rozwój infrastruktury turystycznej i popularyzacja walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy"
Opis programu: W ramach programu gmina zamierza wykorzystać walory przyrodnicze i ekologiczne Paru Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy" do rozwoju turystyki weekendowej. W obecnej chwili na terenie parku brakuje praktycznie jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej. W tej sytuacji gmina zamierza wytyczyć i wybudować na terenie parku siec szlaków turystycznych i scieżek rowerowych, które umożliwia turystom poznanie piękna i bogactwa przyrodniczego odwiedzanego obszaru, a zarazem nie wpłyną w znaczący sposób ani na występująca w parku faunę i florę, ani na krajobraz. Kolejnym krokiem jest motywacja społeczności lokalnej oraz jej wsparcie w celu utworzenia w okolicach parku sieci gospodarstw agroturystycznych. Takie działania nie tylko wpłyną pozytywnie na rozwój turystyki na terenie gminy, ale także na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz rolnictwa proekologicznego. W tym celu gmina zamierza sięgnąć nie tylko po środki własne, ale także chce aktywnie wspierać społeczność lokalna w celu pozyskania funduszy unijnych. Alternatywa dla gospodarstw agroturystycznych będzie utworzony w bezpośrednim sąsiedztwie parku kemping wraz z bezpiecznym, wygodnym i estetycznym miejscem biwakowym. Miejsce biwakowe zachęci do odwiedzin w parku mieszkańców gminy Katy Wrocławskie oraz jej najbliższych okolic. Aby umożliwić turystom pełne wykorzystanie walorów turystycznych parku gmina zamierza stworzyć i wydrukować mapę Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy" z zaznaczeniem atrakcji i obiektów turystycznych. Mapa ma być docelowo dostępna w całym województwie dolnośląskim, a także w specjalnie do tego celu utworzonym portalu internetowym, który ma spełniać funkcje kompletnego, nowoczesnego i na bieżąco aktualizowanego źródła informacji o parku, jego walorach przyrodniczych oraz infrastrukturze turystycznej. Oprócz utworzenia portalu gmina zamierza wykorzystać do promocji parku inne media dolnośląskie, a w szczególności regionalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
Jednostka odpowiedzialna za realizacje: Urząd Miasta i Gminy Katy Wrocławskie
Źródło finansowania: Budżet Gminy, środki publiczne, środki funduszy strukturalnych
Okres realizacji: Część zadań realizowana w sposób ciągły. Największe nakłady poniesione będą w ciągu pierwszych dwóch lat.
Planowany efekt końcowy: Utworzenie atrakcyjnego turystycznie celu wypoczynku weekendowego dla mieszkańców Dolnego Śląska. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Promocja gminy Katy Wrocławskie na terenie województwa. Wzrost dochodów gminy z tytułu rozwoju turystyki. Rozwój rolnictwa proekologicznego.
Organ nadzorujący realizacje: Burmistrz.

Jak widać piękne plany są, gorzej z realizacją. Cieszymy się, że część naszych propozycji prezentowanych na katywroclawskie.com jest ujęta w omawianych programach.

Szerzej o Projekcie "Liga Szkół"

Idea skierowana do młodzieży, ze szkół podstawowych w gminie Kąty Wrocławskie. Każda "podstawówka" wystawia swoją reprezentację w 4 czołowych dyscyplinach: piłka nożna (odmiana halowa w dwóch kategoriach wiekowych dla klas 1-3 i 4-6), koszykówka, piłka ręczna i siatkówka. Rozgrywki prowadzone były by systemem ligowym (każdy z każdym mecz i rewanż) w okresie trwania roku szkolnego. Gmina zapewnia autokar i sprzęt. Szkoła hale sportową i organizacje zawodów. Wedle Janusza Kowalskiego. Trenera - Koordynatora Gwarka Zabrze a zarazem Przewodniczącego Rady Trenerów Śląskiego ZPN (…) zaniedbaliśmy szkolenie w szkołach podstawowych. Wszystkie środki i siły zostały skierowane wyżej, czyli na poziom gimnazjów i liceów. Musimy jak najszybciej nadrobić zaległości, bo dużo dzieci nam ucieka do innych dyscyplin lub pozostaje w domach przy komputerach. Wszyscy narzekamy, że brakuje nam dostatecznie wyszkolonych piłkarzy pod względem taktyczno-technicznym, ale każdy fizjolog powie panu, że podstawówka to złoty wiek dla rozwoju każdego dziecka. Do 12 roku życia człowiek jest w stanie najwięcej się nauczyć. – Tygodnik Piłka Nożna nr 1911
Pozytywy
- młodzież ma rozrywkę w czasie roku szkolnego
- promowanie rywalizacji
- możliwość reprezentowania barw własnej szkoły
- Lepsze przygotowanie techniczne i taktyczne dla potrzeb późniejszego szkolenia w klubach

Minusy
- koszty dowozu sportowców (porównywalne z utrzymaniem nowej hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wr)
- organizacja zawodów
- koszty sprzętu i cateringu, nagród

Potrzebna nowa komisja

Problem wciąż jest ze zbyt wolnym wdrażaniem tych strategii. Czy może nie warto, więc utworzyć specjalnej komisji w radzie gminy do spraw Sportu, Turystyki i Rekreacji, która zajmowałaby się monitorowaniem i poprawą infrastruktury, promocja gminy, pozyskiwaniem Funduszy Unijnych i kształtowaniem dobrych relacji na linii Urząd Miasta i Gminy – kluby sportowe. Obecnie w magistracie istnieje 5 komisji
- Komisja Spraw Mieszkaniowych i Gospodarki Komunalnej
- Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Spraw Społecznych
Sprawy sportu są tematem obrad Komisji Spraw Społecznych. Ponad to komisja zajmuje się utrzymaniem gminnych dróg, mostów, ulic i placów, organizacją ruchu drogowego.
Przypomnę, że Komisja ds. Sportu i Rekreacji istnieje w Radzie Miejskiej Wrocławia.

Z uwagi na to, że cześć mieszkańców nie miała okazji przeczytać komentarza Burmistrza Antoniego Kopcia pod tekstem "Sukces, za jaką cenę?" Postanowiliśmy w całości zamieścić go poniżej

Cena każdego sukcesu jest zawsze wysoka i dotyczy to nie tylko sportu. Wskutek niskiego wskaźnika bezrobocia i wysokiego dochodu w przeliczeniu na 1 mieszkańca- 2.854 zł.-(nie chodzi tu o dochody mieszkańców, lecz dochód gminy przeliczony na 1 mieszkańca) gmina nie otrzymuje tyle unijnej pomocy, ile by chciała i mogła- przy uwzględnieniu wkładu własnego, otrzymać .Pytanie , czy mieć możliwość zarobienia kwoty 1.500 zł, czy pójść na bezrobocie pozostawiam bez odpowiedzi. Porównywanie tych zarobków do średniej krajowej o tyle nie ma sensu, że do średniej krajowej wlicza się przecież zarobki uzyskiwane w Warszawie i innych wielkich aglomeracjach.
Inwestować trzeba z głową !To fakt, zwłaszcza, kiedy potrzeby są dużo większe niż możliwości finansowe. Wtedy trzeba po prostu wybierać tak ,żeby w możliwie jak najszerszym zakresie zapewnić możliwości rozwoju mieszkańcom gminy. Kluby sportowe(tzw.,, profesjonaliści")otrzymują z budżetu gminy rok rocznie 500.000 zł. Czy to dużo czy mało niech ocenią ci, którzy chcą uprawiać sport dla zdrowia i przyjemności? Sport jest przecież dla wszystkich. A hala widowiskowo-sportowa ma służyć nie tylko szkołom, ale również wszystkim chętnym. Stąd 5 sztucznych boisk( 2 do siatkówki, 2 do koszykówki i 1 wielofunkcyjne).Nie sama piłką nożną człowiek żyje…
A co do ,,Orlika" – on również ma służyć wszystkim, nie tylko klubom ligowym. W ostatnim roku nakłady na obiekty sportowe wyniosły blisko 2.000.000 zł.(budowa domku piłkarskiego w Katach Wrocławskich za kwotę 613.000 zł, jest to odrębna inwestycja, nie ,, z puli" 4.500.000 zł. która to kwota przeznaczona była na remont GOKiS-u, trybuny w Sadowicach, ogrodzenie boisk, kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem w Sadkowie, kontener szatniowo-sanitarny w Gniechowicach, Zachowicach i Bogdaszowicach).Z ogólnej kwoty ok.2.500.000 zł. przeznaczonej na sport ponad 90% przeznaczone jest na piłkę nożną!
Dialog czy propaganda? Chyba jednak dialog, ponieważ od ponad 2 lat uruchomiona jest specjalna skrzynka @-mail dla mieszkańców. Każdy (o ile tylko zechce) może pisać do Urzędu o wszystkim, co mu leży na sercu. Osobny temat to sponsoring. Wiadomo, że jest to działanie marketingowe. Dogadać się muszą dwie strony: sponsor i sponsorowany. Sponsor dofinansowuje np. imprezę, a sponsorowany promuje podczas tej imprezy np. logo firmy sponsorującej. Nie ma tu mowy o odgórnym przepisie, który nakazywałby firmom wspieranie lokalnych stowarzyszeń, klubów, czy instytucji pożytku publicznego. Nie te czasy! To już było
.

Burmistrz Miasta i Gminy

Od autora

Chciałem podziękować Burmistrzowi za udzielnie wypowiedzi. Oby częściej przedstawiciele magistratu brali udział w dyskusji na łamach katywroclawskie.com.
Do dwóch rzeczy chciałbym się jedynie odnieść. Skoro specjalny przedstawiciel gminy, zajmujący się pozyskiwaniem funduszy dla gminnych klubów i instytucji pożytku publicznego to "Nie te czasy! To już było." To jak w takim razie nazwać grudniowe spotkania gminnych władz z Emerytami, Rencistami i Inwalidami w Domu Kultury, na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi? Czy nie można takiego spotkania urządzić z przedstawicielami biznesu dla wyżej wymienionego celu. Poza tym takie "Chodzenie po prośbie" stosują bogatsze gminy niż Kąty Wrocławskie. Szczerze zachęcam przedstawicieli gminy do wybrania się kiedyś na mecz wyjazdowy, którejś z naszych lokalnych drużyn. Naprawdę można wiele rozwiązań podpatrzeć. Ale tak to jest jak się w Kątach Wrocławskich tylko pracuje.
Zgodzę się, że "Nie samą piłką nożną człowiek żyje" Naturalnie, że tak! Tylko, która dyscyplina sportu w gminie Kąty Wrocławskie szkoli najwięcej młodzieży, przyciąga najwięcej ludzi na boiska i stadiony. I wreszcie, która dyscyplina sportowa w gminie ma największe sukcesy i ma najwięcej klubów sportowych i najwięcej zarejestrowanych sportowców?

P.S zachęcamy do dzielenia się opiniami. Komentarze obrażające kogokolwiek będą decyzją administratora usuwane.


Kamil Skrzypek  - R E K L A M A -

- podyskutuj na ten i inne tematy na Forum.katywroclawskie.com -
KOMENTARZE(21)
   Poniżej znajduje się ostatnie 10 dodanych komentarzy.
   Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie kliknij tutaj

Kamil ja widzę że ciebie ucieszyłoby wszystko co by sięnie nie udało w tym mieście kompromitujesz nas to czyta cały świat przecież hala nie jest jeszcze odebrana są usterki to niech wykonawca poprawia i za media on płaci ażnie będzie okey głosowałam na mamę Maćka to teżjej dzieło ale jak ten Skrzypek z niej drwi czemu ona milczy p Grażyno

2010-02-24 | 18:36:26 |  J K

Widocznie ta hala ma służyć dzieciom.

2010-02-24 | 19:11:13 |  k

J.K A nie dziwi cie, że hala jest nie odebrana chociaż jak wieśc gminna niesie jest już od konca stycznia gotowa
Za ogrzewanie nie płaci inwestor tylko gmina, inaczej już by skończyli

2010-02-24 | 19:46:59 |  Roman Nowak

jak widzę robotników na dachu z palnikiem to oznacza jedno: dach zle zrobiony i poprawiają, czyli kleją by odebrać a póżniej będzie tylko żle i jeszcze bardziej żle, a w pierwszych planach ta inwestycja miała kosztować 3,5 m a koszt to 15m oby tak dalej.
jak znam życie to odbiorą tak czy inaczej i w mediach zachuczy i oto chodzi bo idą wybory, ludzie zmieńmy tych kolesi i będzie ok. bo jak zostaną to przez pierwsze dwa lata podniosą podatki a póżniej w następne będą pisać że podnieśli o inflacje

2010-02-24 | 21:45:06 |  zolo

Hala co prawda ma usterki ale wszystko jest w jak najlepszym porządku. Menadżer został zatrudniony od 1 lutego z resztą jak cała obsługa. Dla zainteresowanych to większość terminów na hali sportowej jest już zajęta. Tak więc Panie Skrzypek nie zbłaźniaj się bo nie posiadasz żadnych informacji a starasz się zrobić sensację. Co do komentarzy to ok, tylko Ty pisząc takie artykuły sam prowokujesz ludzi do takiego zachowania.

2010-02-24 | 23:20:59 |  dla zainteresowanych

I bardzo dobrze ,że prowokuje,co chcesz ukryć?

2010-02-25 | 08:55:40 |  h

A co ja mogę ukryć. Jestem tylko zwykłym mieszkańcem z tą tylko różnicą że posiadam jakąś wiedzę na ten temat. A co do autora tego artykułu to odkąd czytam jego artykuły to niedobrze mi się robi. Naczytał się "faktu" oraz "super expresu" i wydaje mu się że jest wielkim dziennikarzem, prawda niestety jest bardzo bolesna. Żenada

2010-02-25 | 10:15:38 |  zainteresowanych dla

Witam.
Panie Kamilu zamieszcza Pan na stronie nieprawdziwe informacje, powołując się na rozmowę z wykonawcą hali sportowo – widowiskowej. Wykonawca powinien być zorientowany w sprawach prowadzonych prac budowlanych i na ten temat udzielać informacji , a nie wypowiadać się na tematy dotyczące zatrudnienia pracowników w GOKiS. Pan natomiast powinien dokładnie takie informacje sprawdzić zanim poda Pan je do publicznej wiadomości. Ilekroć umieszcza Pan artykuły na portalu , nigdy nie skontaktował się Pan z GOKiS- em , aby uzyskać informacje w sprawach nas dotyczących .A także nie czyta Pan biuletynu i nie odwiedza Pan naszej strony internetowej www.gokis.katywroclawskie.com, gdzie na bieżąco umie#@!% są różne informacje dotyczące działalności GOKiS, również w powyższym temacie.
W związku z powyższym chcę wyprowadzić z błędu wszystkich czytelników portalu, a także Pana i przedstawić stan faktyczny w powyższym temacie.

1) W dniu 22 października 2009r. został ogłoszony konkurs na menedżera sportu. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 30 listopada 2009r. Z uwagi na małą ilość złożonych aplikacji termin składania ofert przedłużono do dnia 10 grudnia 2009r. Ogółem wpłynęły 4 aplikacje z czego 3 z nich miały braki formalne. W wyniku naboru został z dniem 1 luty 2010r, zatrudniony menedżer sportu , który na bieżąco uczestniczy w czynnościach odbiorowych.

2) Ponadto od 1 lutego 2010r. zostali również zatrudnieni konserwator oraz sprzątaczka.

3) W okresie od 26 stycznia 2010r. do 15 lutego 2010r. był ogłoszony konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego znajdującego w hali widowiskowo – sportowej z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu. Konkurs został rostrzygnięty. Od 1 kwietnia 2010r. zaczyna obowiązywać podpisana umowa dzierżawy.

4) Cały czas pracujemy nad grafikiem pracy hali sportowo – widowiskowej, który prawie w całości jest juz zapełniony a zainteresowani najemcy oczekują na możliwość korzystania z hali. A także prowadzimy wiele innych czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem hali do rozpoczęcia działalności .

Jak widać narazie to GOKiS czeka na zakończenie prac przez wykonawcę i ponosi od miesiąca lutego 2010r. koszty w związane z wynagrodzeniem zatrudnionych osób. Zatrudnieni pracownicy świadczą wprawdzie pracę na innych obiektach GOKiS, ale oczekują na możliwość rozpoczęcia pracy na obiekcie hali widowiskowo – sportowej, bowiem taki był cel ich zatrudnienia. Zatem wykonawca niech bardziej skupi się na swoich pracach związanych z zakończeniem inwestycji oraz przekazaniem obiektu inwestorowi, a nie udziela informacji w sprawach zupełnie go niedotyczących.
Bardzo proszę Panie Kamilu ,aby w przyszłości bardziej sprawdzał Pan wiarygodność informacji umieszczanych na stronie i podawanych do publicznej wiadomości oraz częstszy kontakt z naszym Ośrodkiem w sprawach nas dotyczących.
Pozdrawiam.
Maria Mach
Dyrektor GOKiS

2010-02-25 | 10:58:05 |  Maria Mach

Panie Kamilu! Czekamy wszyscy na sprostowanie...

2010-02-25 | 13:07:30 |  el

Artykul rodem z SE lub faktu!!! "Gminny koszmar"??? Co za brednie. Dlaczego umiesczacie wogóle nie sprawdzone informacje? Jeśli tak lubicie bajki pisać napiszcie, że w Kątch wylądowalo UFO - też będzie ciekawie.

2010-02-25 | 13:10:59 |  mmm


Portal www.katywroclawskie.com informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu www.katywroclawskie.com. Portal www.katywroclawskie.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Przesłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu
UWAGA: z dniem 25-03-2009 przy każdym umieszczonym komentarzu będzie umieszczony adres IP komentującego

odsłon: 5084 | komentarzy: 21
dodał: Kamil Skrzypek | 2010-02-24 | 18:07:38
Modyfikował(a): Piotr Klag dnia: 2010-03-01  godz. 21:21:58
Modyfikował(a): Piotr Klag dnia: 2010-03-01  godz. 21:19:17
Modyfikował(a): Piotr Klag dnia: 2010-03-01  godz. 21:18:02
  
Jeżeli Twoim zdaniem ta strona zawiera błędy to kliknij tutaj i powiadom o tym fakcie administratora. Z góry dziękujemy!-reklama-


  strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura     oświata 
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2012 www.katywroclawskie.com & www.katywroclawskie.gmina.pl
projekt i wykonanie: Klag & C.o.

www.katywroclawskie.com ver. 2.1(build)


Materiały eksploatcyjne do drukarek i kserokopiarek - toner, tusz, głowica, bęben, developer, wywoływacz firm Xerox,Canon, Hewlett Packard - HP, Sharp, Minolta, Panasonic, Lexmark, Brother, Apple, Gestetmer, Lanier, Oki, Samsung, Konica, Kyocera, Mita, Nashuatec, Nec, Ricoh, Toshiba, Utax, Epson, NRG, Rex Rotary