strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura      oświata 

 Forum   CHATroom   startuj z www.katywroclawskie.com  dodaj nas do ulubionych
            CHATroom    Forum 
środa , 19 czerwca 2019 
imieniny:  Protazego, Gerwazego 
http://www.takierzeczy.pl/
- r e k l a m a -
  STRONA GŁÓWNA  AKTUALNOŚCI  Wsparcie Sportu, Kultury i Sztuki w Powiecie Wr !
   MENU
aktualności
archiwum
   SONDA
Czy w Kątach Wrocławskich powinna działać całodobowa apteka?
Tak
Nie
 
Oddanych głosów:  1417
pokaż wyniki
   NEWSLETTER
100% informacji o Kątach Wrocławskich w naszym biuletynie. Po prostu musisz go mieć!
Biuletyn już otrzymuje:
940 osób!
  
  
informacje dodatkowe
archiwum
dział redaguje:
redakcja
Wsparcie Sportu, Kultury i Sztuki w Powiecie Wr !
2008-01-24 | 08:25:52


- R E K L A M A -

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego IX/75/07 z dnia 11 grudnia 2007r.

Zarząd Powiatu ogłasza Konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 roku

I. Rodzaje zadań i wysokość przeznaczonych środków publicznych:

A. w zakresie kultury i sztuki (przewidywana wysokość środków do 50 000 zł):

 • Projekty o charakterze edukacyjnym adresowane do dziecii młodzieży szkolnej, mające na celu podejmowanie działalnościkulturalnej w środowisku szkolnym na terenie Powiatu Wrocławskiegopoprzez popularyzowanie twórczości dzieci i młodzieży, tworzenieregionalnych tradycji i utrwalanie ich, rozbudzanie wrażliwości dziecii młodzieży oraz wdrażanie do wyrażania emocji poprzez sztukę;
 • Projekty skierowane do młodzieży i dorosłych mieszkańców,mające na celu wzbogacanie społeczności małych miasteczek i wsi regionuw treści etyczne, patriotyczne, a także rozwijanie i kształtowanieduchowej strony życia młodzieży i dorosłych;
 • Projekty integrujące artystów profesjonalnych i amatorów mieszkających i działających na terenie Powiatu Wrocławskiego;
 • Projekty integrujące mieszkańców Powiatu Wrocławskiego(dzieci i młodzież, rolników, rzemieślników, przedsiębiorców, artystówprofesjonalnych i amatorów), a także promujące walory Powiatu poprzezupowszechnianie wiedzy o Powiecie, tworzenie regionalnych tradycji.
 • B. w zakresie kultury fizycznej i sportu (przewidywana wysokość środków do 60 000 zł ):

  Projekty mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej isportu, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej,w tym:

 • cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 • cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dorosłych,
 • cykl imprez dla dzieci i młodzieży o wymiarze międzygminnym promujących Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia.
 • imprezy o charakterze jednorazowym.
 • II. Zasady przyznawania dotacji

  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniuzasad określonych w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadaniena terenie Powiatu Wrocławskiego, a zadanie to musi być przedmiotemjego działalności statutowej. Złożenie oferty nie jest równoznaczne zprzyznaniem dotacji. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwotadofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcieposzczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszania wysokościwnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Wówczaszadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi,stosownie do przyznanej dotacji, harmonogramem i kosztorysem.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej podrygorem nieważności.

  Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe orazpodmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Dotacje nie będąudzielane na zakup środków trwałych oraz pokrycie kosztówadministracyjnych organizacji.

  III. Termin realizacji zadania - od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 15 grudnia 2008 r.

  IV. Termin składania ofert

  Uczestnicy konkursu składają oferty na ww. zadania do dnia 15lutego 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul.Podwale 28, 50-040 Wrocław na formularzach zgodnie z rozporządzeniemMinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowegowzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania zwykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzory oferty isprawozdania są dostępne na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiegowww.powiatwroclawski.pl, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego weWrocławiu. Do oferty należy dołączyć statut organizacji.Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub takie, którewpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofertprzesłanych drogą pocztową za termin złożenia oferty uznaje się datęstempla pocztowego.

  V. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert

  Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31 marca 2008 r.Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Wrocławskiego, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
 • innowacyjność i atrakcyjność form projektu,
 • wycena oferty (w tym wysokość dofinansowania z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowe i pozafinansowe oferenta),
 • dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta (zwłaszcza dotychczasowe efekty współpracy z Powiatem Wrocławskim),
 • szeroki zasięg oddziaływania społecznego - liczba odbiorców projektu oraz obszar powiatu objęty oddziaływaniem
 • możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie.

  VI. W 2007 roku Powiat przeznaczył na powierzenie/wsparcie zadańz zakresu kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji kwotę 80 000 zł -wykorzystano 80 000 zł.

  Ustawa z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dostępna na stronie www.sejm.gov.pl

 • więcej informacji na www.powiatwroclawski.pl/ogłoszenia/konkursy
 • http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/get_file.php?id=91838
 • oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa tel. (71) 344 36 41 - 49 wew. 194,199

  Członek komisji edukaji, kultury i sportu  Rady  Powiatu Wrocławskiego
  Piotr Chmurzyński


  Piotr Klag    - R E K L A M A -

  - podyskutuj na ten i inne tematy na Forum.katywroclawskie.com -
  KOMENTARZE(0)

     Nie ma komentarzy do tej wiadomości. Ty możesz być pierwszy !


  Portal www.katywroclawskie.com informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu www.katywroclawskie.com. Portal www.katywroclawskie.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Przesłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu
  UWAGA: z dniem 25-03-2009 przy każdym umieszczonym komentarzu będzie umieszczony adres IP komentującego

  odsłon: 1503 | komentarzy: 0
  dodał: Piotr Klag | 2008-01-24 | 08:25:52
  Ten artykuł nie był modyfikowany
    
  Jeżeli Twoim zdaniem ta strona zawiera błędy to kliknij tutaj i powiadom o tym fakcie administratora. Z góry dziękujemy!  -reklama-


    strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura     oświata 
  Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2012 www.katywroclawskie.com & www.katywroclawskie.gmina.pl
  projekt i wykonanie: Klag & C.o.

  www.katywroclawskie.com ver. 2.1(build)


  Materiały eksploatcyjne do drukarek i kserokopiarek - toner, tusz, głowica, bęben, developer, wywoływacz firm Xerox,Canon, Hewlett Packard - HP, Sharp, Minolta, Panasonic, Lexmark, Brother, Apple, Gestetmer, Lanier, Oki, Samsung, Konica, Kyocera, Mita, Nashuatec, Nec, Ricoh, Toshiba, Utax, Epson, NRG, Rex Rotary